Länsstyrelsen i Gävleborg har låtit genomföra en inventering av antalet skarvbon längs Gävleborgskusten. 3 656 bon hittades.

Elina Eriksson, vilthandläggare vid Länsstyrelsen Gävleborg, säger till Hela Hälsingland att det är en svag ökning, inte lika markant som 2016.

På två platser, Vitoren och Tvågraneskär, har häckningen avbrutits efter att Länsstyrelsen beviljat störning på platserna.

Läs Länsstyrelsens rapport här