Representanter från ett antal väl ansedda organisationer har skrivit under en inlaga till Justitieutskottet med anledning av hur våra domstolar ger tillfälliga grupperingar på Facebook talesrätt i domstolsbeslut.
Läs skrivelsen i sin helhet via bifogad länk;
Till ledamöter i Justitieutskottet