För att rädda unika växter har Botaniska trädgården i Uppsala ansökt om skyddsjakt på harar. Detta har nu beviljats av Länsstyrelsen i Uppsala län och jakten ska utföras av jägare med speciell licens för att utöva jakt i stadsmiljö..

Trots att man har satt upp skyddsnät och stängsel samt att harar har skjuts i Botaniska trädgården under jaktsäsong har populationen blivit alldeles för stor. Inga skyddsåtgärder har fungerat så nu tillåts skyddsjakt som en sista lösning. Högst en hare får skjutas vid varje tillfälle eftersom det huvudsakliga med jakten är att skrämma bort de harar som bor i och kring trädgården.

– Vi har försökt jaga bort dem på olika sätt men eftersom det inte har fungerat måste vi ta till mer drastiska metoder, säger trädgårdsdirektör Mats Block.

Max 20 harar får skjutas och jakten får pågå fram till den första september och då ska Botaniska trädgården även rapportera till Länsstyrelsens vilthandläggare vilken effekt skyddsjakten har haft.

Källa: svt.se