På fredagen fattade Länsstyrelsen i Uppsala län beslut om skyddsjakt efter skarv längs Östersjökusten i Uppsala län. Beslutet är riktat till yrkesfiskare och ger en möjlighet att freda redskap och fångst, skriver Länsstyrelsen i Uppsala i ett pressmeddelande. 

Skyddsjaktens syfte är att förhindra allvarlig skada på fisket. Jakten medges för fiskare med yrkesfiskarlicens och får utföras under hela året inom 300 meter från fasta redskap samt ryssjor och bottensatta nät för yrkesfisket. Jägare som jagar på uppdrag av fiskare med yrkesfiskarlicens får utföra skyddsjakten. 

Skyddsjakten ska främst riktas mot ungfåglar och de so utför jakten ska ta stor hänsyn till häckande skarv, andra fåglar, fauna och det naturliga friluftslivet. 

Max 200 skarvar får fällas under skyddsjakten.