Länsstyrelsen i Gävleborg har tagit beslut om skyddsjakt på björn i ett område i närheten av Bollnäs. Jakten kommer att pågå mellan den 8 september fram till den 6 oktober.

Sandra Wahlund på Länsstyrelsen berättar för Allt om Jakt och Vapen att underlaget för beslutet är att björnen har rört sig i det aktuella området sedan mitten av mars. De boende i området har försökt vidta ett flertal åtgärder som skrämsel, att ställa undan soptunnorna och de har även försökt få renhållningsföretaget att göra tätare hämtningar av soptunnorna.

Trots alla de åtgärder som gjorts återkommer björnen regelbundet till området. De boende i området upplever obehag av att björnen vistas i närheten av bebyggelsen och det tillsammans med de övriga åtgärderna som vidtagits, utan att björnen ändrat sitt beteende, gör att det är skyddsjakt som återstår. Ansvarig jaktledare beslutar när och hur jakten ska genomföras.