Fisktärnor har stört högvakten i dess arbete vid Drottningholms slott i flera år och tidigare i vår ansökte Hovet om tillstånd att bedriva skyddsjakt vilket länsstyrelsen nu godkänt, skriver SVT Nyheter Stockholm.

I tillståndet får Drottningholms slottsförvaltning lov att plocka och förstöra samtliga ägg lagda av fisktärnor samt förstöra reden inom ett avgränsat område. Fåglarna får däremot inte skjutas. 

Tillståndet gäller till den 30 juni samt under specifika förutsättningar såsom att övrigt vilt inte störs och att äggen regelbundet plockas så tidigt som möjligt i syfte att fostren inte ska hinna utvecklas, skriver SVT Nyheter Stockholm