jarvsamebyLänsstyrelsen i Norrbotten har ändrat åsikt och beviljar skyddsjakt på två järvar som de tidigre nekat. Det gäller samebyn Semisjaur Njarg som begärde omprövning när länsstyrelsen i Norrbotten tänkte neka skyddsjakt på två järvar som rivit flera renar i ett området mellan Hornavan och sjöarna Labbas och Rappen.

Arkivbild: Johan Olsson