Ett skadegörande lodjur väster om Oskarshamn fälldes med största sannolikhet söndagen den 21 maj. Under förmiddagen samma dag hade lodjuret tagit sig in bland fåren i samma hage som det sedan april har tagit tre lamm vid två olika tillfällen, skriver Länsstyrelsen i Kalmar länlodjurostergotland

Lodjuret som fälldes var en vuxen hona som hade en äldre skada på det högra frambenet. Detta kan vara en förklaring till lodjurets osnygga beteende samt flertalet rivna tamdjur inom samma område. 

Länsstyrelsen skriver att det inte fanns några tecken för att djuret var dräktigt eller har fött ungar under denna säsong. Djuret har sänts till SVA för analys.