Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade den 3 december att en varg ska få skjutas i Sandvikens kommun efter att tre ansökningar inkommit om begäran av skyddsjakt där två jakthundar har dödats och att det sedan tidigare finns dokumenterade skador på ytterligare två jakthundar samt två får.

– Det är tre som ansökt om skyddsjakt. Dels har det dödats flera jakthundar under älgjakt och vid ett annat tillfälle har två får skadats. Därför har vi gjort bedömningen om skyddsjakt på en varg. Vilken varg har vi inte bedömt, men baserat på de skador som skett har vi kunnat gissa oss till revirgränsen. Därför börjar vi med att döda en varg. Sen får vi utvärdera, säger Sandra Wahlund, Vilthandläggare vid Länsstyrelsen Gävleborg till Gefle Dagblad.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut ”Definitionen av en problemvarg eller varg som är särskilt skadebenägen är en varg i ett revirmarkerande par eller i en familjegrupp, som vid tre respektive fyra olika tillfällen under samma jaktsäsong angripit hund/ar. Nivåerna anges olika för revirmarkerande par och familjegrupp eftersom antalet vargar i reviret, i sig, påverkar risken för angrepp. Med olika nivåer riktas jakten i större utsträckning mot vargar som är mer benägna att angripa hundar”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Eftersom Länsstyrelsen inte har kunnat avgöra med hjälp av DNA vilken varg som orsakat skadorna så utgår man ifrån att angreppen skett av vargar från Gullsjöreviret. Jakten utförs av jägare som är utsedda av Länsstyrelsen och får pågå till den 20 december eller till dess att varg har fällts. I samband med denna skyddsjakt får även hundar användas.