Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att avlysa årets licensjakt på björn i länet eftersom ca 40 björnar har skjutits under skyddsjakt under våren. Nu ifrågasätter SSR, Svenska samernas riksförbund, länsstyrelsens beslut. 

– Många av dom här björnarna är ju skjutna under skyddsjakt på områden som inte är inventerade, frågan är ju om man har rätt underlag för att avlysa björnjakten, säger Jörgen Jonsson, ordförande för SSR, till Sameradion

Vidare säger Jonsson att han tror att björnstammen kommer att öka igen vilket, beroende på var dom vistas, innebär en ökad skaderisk på renskötseln.