Enligt en inventering som Skogsstyrelsen har gjort är mer än hälften av alla tallar i Götaland drabbade av viltskador. Målet är att få ner dessa siffror så att högst 20 procent av tallarna drabbas, skriver SVT Nyheter Jönköpingtjur

– Läget är fortsatt bedrövligt totalt sett eftersom mer än hälften av alla ungtallar i Götaland är viltskadade. Vi tycker att markägare och jägare har fått de instrument de behöver men vi ser ändå inte några tydliga förändringar, säger Christer Kalén viltspecialist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. 

Nu vill Skogsstyrelsen att älgförvaltningen, som bland annat ser över hur mycket älg det finns samt har ansvar för att älgstammen ska hållas lagom stor, ska agera i frågan om viltskador på tallarna.

Under vintern har betesskadorna minskat i flera områden. Anledningen till detta ska nu analyseras av Skogsstyrelsen, skriver SVT Nyheter Jönköping.