”Vilthälsa inpå knuten” är en så kallad medborgarforskning och som vill uppmana allmänheten att hålla utkik efter döda vilda djur i sina trädgårdar. Den som träffar på ett dött vilt djur kan rapportera in det till SVA och i vissa fall även skicka in djurkroppen. Det kan till exempel handla om ekorrar, grodor, fåglar, ormar eller andra djur. Fler rapporter och prover från allmänheten bidrar till att SVA kan få en bättre översikt av hälso- och sjukdomsläget av de vilda djuren i Sverige. Målet är att få in rapporter och viltprover för undersökning från hela landet.

I en urbaniserad värld är trädgårdar av betydelse för den biologiska mångfalden. Och det är viktigt att veta hur djuren i närområdet mår. Sjukdomar hos vilda djur kan leda till att en population minskar, men också i värsta fall att en art utrotas i ett område. Vilda djur kan dessutom i vissa fall bära på zoonotiska sjukdomar som smittar människor. Det kan till exempel handla om salmonella, sorkfeber, duvpest, influensa, dvärgbandmask eller papegojsjuka. Och därför är det angeläget även för människors skull att få en bättre bild av smittläget hos djuren.

Alla döda djur från hela landet kan rapporteras in till SVA, men den nya övervakningen ”Vilthälsa inpå knuten”, riktar sig till de som kan tänkas hitta mindre djur i sina trädgårdar eller i närheten av bostäderna. Målet är även att skapa ett stort nätverk av personer från alla län som återkommande kan rapportera fynd. Som medlem i nätverket får man nyhetsbrev med information och upplysningar om olika viltsjukdomar.

Är du intresserad av att vara med i nätverket och bidra till övervakningen? Anmäl dig på: Vilthälsa inpå knuten