I ett försök att spåra och förstå kryptosporidiers rörelser och eventuella koppling till mänsklig hälsa, driver Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett omfattande forskningsprojekt. I stället för att bara stirra på livsmedel som potentiella smittkällor gräver de djupare för att se om rådjur kan vara en av orsakerna. Genom att analysera prover från rådjur med diarré hoppas de avslöja om dessa tysta bärare kan sprida parasiten vidare till grönsaksodlingar och till slut till människor.

Kryptosporidios, en parasitisk tarminfektion, har tidigare pekats ut som källan till återkommande utbrott av magproblem hos människor, ofta kopplade till grönsaker. Men att hitta den exakta källan till smittan är som att leta efter en nål i en höstack. SVA misstänker att rådjur kan vara en osynlig källa till problemet, eftersom de ofta rör sig i grödorna.

– Projektet startade förra året och vi är mycket glada över alla som hjälpt oss hittills med prover. Under 2023 fick vi in 25 träckprover från rådjur med diarré, dessa är nu analyserade. Vi fick också in 11 hela självdöda rådjur som vi kunnat obducera och ta prover från. Av de 36 djuren visar analyserna att hela 22 procent var positiva för kryptosporidier. Nu väntar vi på analyserna för artbestämning så vi kan se om alla drabbats av samma eller olika arter av kryptosporidier, och om det är arter som smittar till människor, säger Ellinor Spörndly-Nees, biträdande statsveterinär på SVA.

 

Behöver fler prover

För att klargöra situationen och fylla i kunskapsgapen behöver SVA fler prover. Deras forskning löper hela 2024 och de uppmanar allmänheten att bidra genom att rapportera observationer av sjuka rådjur. Genom att använda plattformen Rapporteravilt kan alla bidra i insamlingen. SVA försäkrar att de kommer att tillhandahålla all nödvändig utrustning för att säkert samla in prover och transportera dem till labbet för analys.

– Det är ju inte varje dag vi springer på rådjur som bajsar, speciellt inte ett som också har lös avföring. Därför är det så viktigt att de som gör det rapporterar till oss. Så om du ser ett rådjur med lös avföring, försök samla in ett prov från avföringen. Det är bara med allmänhetens hjälp vi kan spåra parasiten hos rådjuren och få en bild av läget. Men följ instruktionen, avföring från sjuka djur kan annars smitta dig. Vi är ytterligt tacksamma för alla som bemödar sig med att skicka in prover, de gör verkligen en insats för forskningen, säger Emelie Pettersson, biträdande statsveterinär som leder studien på SVA.

 

Tveka inte att rapportera

Det är inte bara en vanlig maginfluensa de jagar. Kryptosporidier är listiga små parasiter som kan gömma sig i tarmarna och orsaka allt från milda magbesvär till allvarlig diarré hos både människor och djur. Att identifiera och förstå deras rörelser är nyckeln till att bekämpa eventuella utbrott och säkra grönsaksodlingar. Så, om du ser ett rådjur med diarré, tveka inte att rapportera det. Det kan vara ett viktigt steg i att skydda både djur och människor från en dold fiende.