En ny undersökning vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att allt fler vargar angrips av skabb. 

– Ungefär 12 procent har eller har haft skabb. Vi ser en svag ökning med fler vargar de senaste fem åren, säger Erik Ågren, viltpatolog och biträdande statsveterinär på SVA till P4 Värmland

Undersökningarna av SVA som gjorts under sju år på 300 inlämnade vargar kommer snart att sammanställas. Men samtidigt kommer rapporter från den pågående licensjakten på varg runt om i landet där flera skjutna djur varit angripna av skabb. 

Hittills visar undersökningarna att mer än var tionde varg som lämnas in är eller har varit smittade av skabb. Detta påvisas ofta genom blodprov eftersom pälsen oftast saknas. 

 

Foto: Johan Olsson/Arkivbild.