Vi som är hundägare och jägare och som ofta vistas i skog och mark är väl medvetna om problemet med fästingar då det inte är ovanligt att man blir tvungen att plocka bort några från hunden under årets varmare månader. Men innan den förstörs så kan det vara en fördel om man tar en bild på den först eftersom Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ber allmänheten om hjälp för att samla in mer information kring fästingarna i Sverige.

Nya fästingarter har påträffats i Sverige, och kanske är en del av dem på väg att etableras i landet. Den vanligaste fästingen (Ixodes ricinus) sprids allt längre norrut i Sverige och taigafästingen (Ixodes persulcatus) ökar i utbredning längs Norrlandskusten. Med hjälp av ett nytt bildbaserat webbverktyg vill SVA att det rapporteras in bilder på fästingar. Syftet med insamlingen är att kunna kartlägga fästingarnas utbredning i landet samt identifiera vilka arter som finns.

– Med bildanalys kommer det att gå snabbare att sammanställa och kommunicera ut information. Förhoppningen är också att det ska vara ett enkelt sätt att rapportera in sitt fästingfynd, säger Anna Omazic forskare vid SVA i ett pressmeddelande.

Så här går det till

1. När du hittar en fästing på ett djur, dig själv, eller i naturen, gå in på webbverktyget rapporterafasting.sva.se och klicka på den bild som mest liknar den fästing som du hittat.
2. Fyll i information om du hittat fästingen på ett djur eller dig själv, samt var i landet du gjorde fyndet. Ta ett foto på fästingen och skicka in bilden till oss via webbverktyget.
3. Klart! Tack för ditt bidrag till forskningen om fästingarnas utbredning och arter.

Ovanliga/exotiska fästingar extra intressanta
Forskarna är särskilt intresserade av att få in rapporter om ovanliga/exotiska fästingar, för att kunna identifiera nya arter i Sverige. Exotiska fästingar som påträffas i Sverige bidrar till ökad risk för att djur och människor kan bli smittade av fästingburna parasiter, bakterier och virus som idag inte förekommer i Sverige. Flyttfågelfästingen (Hyalomma marginatum) och brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) är exempel på fästingarter som kan medföra nya smittämnen som kan drabba både djur och människor. Dessa fästingarter har påträffats i högre utsträckning under de senaste tio åren.

– Rapporteringen kan ge oss tidiga varningssignaler om att vi har fått in fästingar i landet som normalt inte hör hemma här, säger Anna Omazic.