Förra våren lämnade Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) in en gemensam hemställan till regeringen nämligen att de ville att jägare skulle få sälja vildsvinskött till konsumenter och näringsidkare. De två förbunden har titta på hur framför allt Tyskland hanterar vildsvinsförvaltningen med fokus på det som händer efter skottet. Regeringen gav Livsmedelsverket i uppdrag att utreda frågan förra sommaren och rapporter om detta ska komma under november.

– Alla som rest runt i Tyskland vet att varje krog och gästgivargård har sin egen lokala variant på vildsvinsschnitzel eller rökt korv och skinka från vildsvin. Småskalig försäljning måste även tillåtas i Sverige om vi ska kunna öka avskjutningen, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson.

Svenska Jägareförbundet menar att de tyska erfarenheterna då det handlar om vildsvinsförvaltningen kan föras över till Sverige.


– I Tyskland kan jägare med specialutbildning och certifiering sälja vildsvinskött vidare direkt till konsumenter, uppköpare eller restauranger och butiker. Det stimulerar efterfrågan vilket gynnar avskjutningen och minskar de skador som vildsvinen kan orsaka, säger Torbjörn Larsson.

Målet är att öka avskjutningen och hålla nere skadorna samtidigt som man stimulerar jägarna att jaga mer vildsvin.

Källa: svenskajagareforbundet.se