SKK har meddelat att all klubbverksamhet ställs in på grund av coronapandemin. Beslutet gäller i första hand fram till den 31 maj och omfattar all form av klubbverksamhet.

Ett undantag görs dock för lokala sammankomster på maximalt tio personer om träffarna sker utomhus. I övrigt omfattar beslutet all typ av organiserad klubbverksamhet, till exempel utställningar, träffar, kurser eller promenader.

SKK´s hemsida kan du läsa mer om beslutet och SKK´s rekommendationer för hundägare.