Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef vid Svenska Samernas Riksförbund, har gjort en skrivelse och begärt ett möte med landshövdingen gällande samebyarnas  minskade tillit till länsstyrelsens tjänstemän. Kritiken riktas främst till  fältpersonalen, som arbetar med inventering och rovdjursförvaltning, rapporterar Norrbottens-Kuriren.
Länsrådet, Johan Antti blir den som får ärendet på sitt bord.
– Jag kommer att ta kontakt med SSR, kalla till ett möte och de dem tala klarspråk i frågan. Jag ska också be om kommentar från vår personal som hanterar de här frågorna, säger Johan Antti till Norrbottens-Kuriren.