I ett pressmeddelande från Astro Sweden AB meddelar företaget att det schweiziska bolaget SwissCommerce Group har förvärvar Astro Sweden AB och PN Jakt AB.

Genom förvärvet stärker SwissCommerce sin plattform och sätter flaggan på den skandinaviska marknaden.

– Tilläggsförvärv av bolag med nischade affärsområden är en viktig del i SwissCommerce strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. Förvärvet stärker både säljarens och köparens marknadspositioner och adderar ytterligare värde genom synergier. Genom förvärvet av Astro Sweden-gruppen får vi ytterligare ett välskött bolag med marknadsledande position inom områden som kompletterar vårt befintliga sortiment väldigt väl säger Peter Schüpbach, SwissCommerce.

Astro Sweden och PN Jakt är två av Sveriges aktörer inom jakt, skytte, fiske, outdoor och naturvetenskap både på nätet och i fysiska butiker i Skara och Skövde i Västra Götaland och i Hammarstrand, Jämtland.

Astro Sweden förfogar över ett stort antal etablerade varumärken i sitt sortiment. Produkter inom jakt, skytte, outdoor, fiske, naturvetenskap, astronomi, mikroskopi samt optik för jakt/skytte/natur säljs och distribueras idag över hela Norden från kontor och lager i Skara.

PN Jakt har byggt upp en effektiv näthandel som på senare år breddats med en fysisk butik i Hammarstrand. Även PN Jakt förfogar över olika varumärken inom jakt och outdoor.

– Genom förvärvet av Astro Sweden och PN Jakt sätter vi ner flaggan i Sverige samtidigt som vi tillsammans skapar en plattform för vidare tillväxt i Skandinavien, inte minst genom det upplevelse- och logistikcenter som Astro Sweden nu bygger i Skara. Förvärvet passar väl in i vår strategiska satsning i Skandinavien och kommer bidra till ett ännu starkare erbjudande ut mot kund, säger Peter Schüpbach, SwissCommerce.