Länsstyrelsen i Västernorrland meddelar att inför årets björnjakt tilldelats 45 björnar i länet.

Resultatet av den spillningsinventering som genomfördes i länet under hösten 2015 visade på fler björnar än förväntat. Nämligen att länet hade en björnstam på cirka 350–360 individer vilket är långt över målsättningen enligt förvaltningsplanen på 180–220 björnar. Nuvarande strategi är att fortsätta begränsa björnstammens tillväxt så ökningen stoppas.

Efter att björnjakten avslutades hösten 2018 har hittills 11 björnar dött av andra orsaker än jakt. Främst är det björnar som dödats av tåg då de äter av kadaver längs järnvägarna. Att ett så stort antal björnar dött av andra orsaker än jakt vägs in då länsstyrelsen tar beslut om årets björntilldelning.

Jakten pågår under tiden 21 augusti–15 oktober dock längst till de tilldelade björnarna är fällda. Länet är indelat i två jaktområden.

Område 1; Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner.

Område 2; Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner.

Högst 30 björnar får fällas inom jaktområde 2 under tiden 21 augusti–15 september, efter 15 september utgör hela länet ett jaktområde för eventuellt kvarvarande björnar på tilldelningen.

Anledningen till att länsstyrelsen valt att fortsätta med att dela in länet i två jaktområden är att verka för en jämnare fördelning mellan avskjutningen i kust och inland. Länsstyrelsen har även i år beslutat att tillåta jakt med åtel. Särskilda bestämmelser gäller för åteljakten.

Länsstyrelsen poängterar i sitt beslut viktigheten i att björnjakten utförs på ett etiskt riktigt sätt genom att följa de regler och riktlinjer som gäller vid björnjakt. Nytt för i år är att länsstyrelsen genom en lagändring fått möjlighet att besluta att även halvautomatiska vapen får laddas med maximalt sex patroner.


Källa: Länsstyrelsen Västernorrland