Nu har samtliga länsstyrelser meddelat hur tilldelningen av lodjur kommer att se ut 2023 i och med att även Jämtland och Västerbotten idag meddelat hur många lodjur som ingår i respektive läns licensjakt. Totalt i Sverige finns licensbeslut på 201 individer vilket är en ökning med 76 lodjur från fjolårets jakt, och där den största ökningen skett i det södra förvaltningsområdet.

När det gäller Jämtland är det 21 lodjur som ingår i beslutet vilket är en minskning från ifjol med tre djur. Jakten omfattar alla av länets åtta områden för lodjursjakt. I tre av områdena kommer jakten att riktas mot singeldjur vilket innebär att jakten även omfattas av bakspårningskrav.

– Bakspårning är ett krav för att säkerställa att hona med ungar inte skjuts av misstag, säger Martin Bergwall, handläggare vid Viltfunktionen hos Länsstyrelsen i Jämtland, i ett pressmeddelande.

Lodjursstammen i länet har under de senaste åren långsamt sänkts ner mot länets nuvarande förvaltningsmål på 21 föryngringar. Lodjursstammen ligger nu i nivå med målet.
Syftet med beslutet är att genom licensjakten bibehålla lodjursstammen kring förvaltningsmålet. Samtidigt är beslutet fattat med hänsyn till de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling.

– I vårt län är licensjaktens främsta syfte att minska de skador som lodjur orsakar rennäringen, berättar Martin Bergwall.

När det gäller Västerbotten får fyra lodjur fällas vilket är en minskning med ett djur från ifjol. Jakten är tillåten i två delområden i länet. Problembilden inom rennäringen är den främsta anledningen till jakten.
Preliminära resultat från årets inventering av lodjur visar att det finns ungefär lika många lodjur i länet som ifjol och att stammen fortfarande ligger under målnivån för Västerbotten, därav den låga tilldelningen.

– Med årets låga tilldelning på endast fyra djur i två utpekade områden räknar vi med att kunna hålla lodjursstammen på en acceptabel nivå, samtidigt som vi bidrar till att minska problembilden kring lodjuren inom rennäringen, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande

Lodjursjakten startar den 1 mars och pågår till den 15 april.