Länsstyrelsen i Västernorrland har beslutat att totalt tio lodjur får fällas under årets licensjakt som pågår mellan 1 mars till och med den 15 april. 

I huvudsak är beslutet om skyddsjakt inriktat på att dämpa lodjurens skador på renskötseln. 

– Det är viktigt att de som vill jaga lodjur läser beslutet noga eftersom det innehåller detaljerade regler för jakten, säger rovdjurskonsulent Gunnar Ledström i ett pressmeddelande. 

Länet har delats upp i tre tilldelningsområden. I Sundsvalls kommun får två djur fällas. Fem djur får fällas i Sollefteå kommun och resterande tre i en avgränsad del av Örnsköldsviks kommun.