Trikiner har påträffades i ett vildsvin med en slaktvikt på 22 kg den 9/11. Vildsvinet, en sugga, var skjuten i Åhus, Kristianstads kommun.

Trikiner påträffas ibland i Sverige främst hos vildsvin, räv, lodjur, varg och björn. Eftersom vildsvinet är ett mångsidigt matvilt behöver det kontrolleras innan det ska konsumeras eftersom just trikiner kan smitta mellan människa och djur.

När det gäller trikiner i kött kan dessa oskadliggöras om temperaturen vid tillagningen uppnår +68 grader. Viktigt är då att hela köttstycket måste upphettas till de graderna för att trikinlarverna ska kunna oskadliggöras.

Tänker man sig att frysning av köttet skulle göra att trikinlarverna dör så är det inte säkert att så sker då det kan finnas en skillnad mellan tamgris och vildsvin där eventuella trikinlarver från gris oskadliggörs om köttet fryses ner till -18 grader under 4 veckor vilket inte alltid sker i vildsvinskött.

I de fall människa i Sverige blivit sjuka på grund av att de fått i sig trikinlarver har man sett att det ofta funnits ett samband mellan charkuterivaror som inte varit tillräckligt upphettade, som exempelvis kallrökt korv.

Fakta: SVA