Björnjakten har nu pågått i snart fyra veckor och fram till idag har 80 procent av björnarna fällts i samband med årets licensjakt.

I Norrbotten är kvoten fylld i område 1 och är jakten är därmed avlyst i Boden, Älvsbyn, Piteå och Luleås kommun. Även i Västerbotten i det östra området är kvoten uppnådd och i Gävleborg är jakten i det västra jaktområdet avlyst sedan den 28 augusti. I Dalarna återstår 3 björnar, samtliga i delområde 1A.

Norrbotten 31 (55) område 1 avlyst
Västerbotten 49 (69) östra området avlyst, återstår 22 björnar i västra området.
Jämtland 175 (220)
Västernorrland 84 (85)
Gävleborg 113 (120) 7 i östra, västra avlyst sedan den 28 augusti
Dalarna 45 (48)
Värmland 1 (3)
Totalt: 498 (622)

Björnjakten pågår till den 15 oktober.