Under gårdagen, den 14 januari, hölls en interpellationsdebatt i Riksdagen med anledning av Lotta Olssons (M) frågeställning gällande spridningen av vargstammen i landet.

Lotta Nilsson (M) representerar Örebro län och förde fram stark kritik mot hur frågan hanteras idag och det faktum att länet bär en så stor andel av landets vargstam. Lars Beckman (M) förmedlade i sina anföranden bland annat bilden av läget han fick med sig från mötet i Vallsta under förra veckan. Jennie Nilsson (S) svarade på kritiken och menade att frågan hanteras på ett bra sätt med utgångspunkt i frågan om gynnsam bevarandestatus och EU:s art- och habitatdirektiv.

Se hela interpellationsdebatten här