Antalet lyckade häckningar för kungsörnar i Sverige har minskat, trots tidigare framgångar. Inventeringar visar på både positiva och utmanande trender för dessa majestätiska fåglar.

Förra året inventerades lite drygt 800 revir av kungsörnar i Sverige, varav tre gränsar till Norge. Av dessa registrerades häckningar i 194 revir, där 166 av dem var framgångsrika medan 24 misslyckades. Sammanlagt observerades 191 ungar i Sverige under 2023.

Intressant nog konstaterades den första lyckade häckningen av kungsörn i Västra Götalands län år 2021, och trenden fortsätter med ännu en lyckad häckning för tredje året i rad. Samtidigt står Gotland ut med det högsta antalet besatta revir sedan inventeringens början, medan Dalarna förra året upplevde det lägsta antalet lyckade häckningar.

– Vädret var troligen den största bidragande faktorn till det dåliga häckningsutfallet i vissa delar av landet. I Dalarna, Värmland, Västernorrland och Jämtland kom mellan 20 och 70 cm snö i slutet på april. Även tillgången på föda spelar roll. Förra året kom rapporter om att det var extremt dåligt med sork och andra bytesdjur i Dalarna, Gävleborg och Västernorrland, säger Jessica Åsbrink vid Naturhistoriska riksmuseet, koordinator för kungsörnsinventeringen i Sverige.

Regeringens proposition om ”En hållbar rovdjursförvaltning” sätter målet för kungsörnspopulationen i Sverige till minst 150 lyckade häckningar varje år och en utbredning över hela landet. Trots detta finns ingen uttrycklig övre gräns för populationen, utan den avgörs av naturliga förhållanden.

Det är över ett decennium sedan målet senast inte nåddes.

Naturhistoriska riksmuseets pressmeddelande finns att läsa här.