Från och med förra året utökades inventeringen av vargar i och med att jägare och  allmänhet kan delta. Nu kan man konstatera att den utökade rapporteringen i Värmland blivit lyckad. 

– Ja, vi har fått in väldigt mycket mer DNA från vargar än tidigare år, säger David Höök, vilthandläggare på länsstyrelsen till SVT Nyheter Värmland

Dock är det väldigt ojämnt fördelat över länet när det kommer till mängden spillning som rapporteras. 

– Det bygger ju på att det finns intresserade personer i området som vill vara med och rapportera. Från en del platser har det kommit in väldigt mycket spillning medan det finns många tomma fläckar också, förklarar David Höök för SVT Nyheter Värmland. 

 

Foto: Johan Olsson/arkivbild.