Idag den 29 maj firas Världsutterns dag för att uppmärksamma de många hot som världens utterarter står inför. Av världens 13 utterarter finns bara en i Europa, och den har genomgått betydande förändringar på grund av miljögifter.

 

Den europeiska uttern, Lutra lutra, drabbades hårt av miljögifter som PCB och DDT mellan 1960 och 1990, vilket ledde till en kraftig minskning av populationen. Förbud mot dessa gifter har dock lett till en återhämtning, och idag finns uttern återigen i stora delar av Sverige, förutom på Gotland.

 

Miljöindikator

Uttern fungerar som en miljöindikator. Friska uttrar signalerar en sund miljö, men kan även bära på höga halter av miljögifter. En studie från 2023 av Naturhistoriska riksmuseet visade att alla 187 analyserade uttrar innehöll spår av miljögifter och läkemedel, med fortsatt höga halter av PFAS.

 

Uttrar i världen

Uttrar har olika levnadssätt beroende på art. Den europeiska uttern lever ensam, liksom sumatrauttern och floduttrarna i Amerika. Andra arter, som indisk flodutter och asiatisk klolös utter, lever i familjegrupper. Vissa arter har visat tecken på återhämtning, som den nordamerikanska floduttern (Lutra canadensis), medan andra, som sumatrauttern och den sydliga floduttern, är utrotningshotade.

 

Uttrarna står inför många hot, och Världsutterns dag är ett viktigt tillfälle att belysa behovet av deras skydd och bevarande.