I de ändringar i jaktförordning som regeringen beslutade om den 1 juli 2021 ger ändringarna länsstyrelserna möjlighet att ingripa mot olämplig utfodring. Ändringarna gäller för klövvilt och syftet är att utfodring kan medföra att vilt koncentreras till utfodringsplatserna, vilket i sin tur kan påverka skog och åkermark såväl i närheten av dessa platser som i de områden som viltet passerar på sin väg dit. I propositionen menar regeringen även att utfodring ökar överlevnaden och reproduktionen hos viltet, och att en omfattande utfodring kan försvåra regleringen av viltstammarna. De nya bestämmelserna trädde i kraft från den 1 oktober.

Nu har Länsstyrelsen i Jönköping fått en konflikt på bordet mellan jägare och lantbrukare där kommande beslut från Länsstyrelsen kommer att bli riksintressant då det i förlängningen kan få konsekvenser för jägare och lantbrukare över hela Sverige. Beslutet kan komma att bli prejudicerande utifrån de förändringarna regeringen tidigare gjorde i jaktförordningen gällande utfodring av klövvilt. Konflikten i Jönköping handlar om de mängder sockerbetor som jägare lagt ut i skogen för att locka till sig vildsvin i syfte att få till en mer effektiv jakt.

I en intervju med P4 Jönköping anser lantbrukaren Jakob Elg att den stora mängd betor som lagts ut i viltvårdande syfte får motsatt effekt.
-Visst det är jättebra att de skjuter, men just det här att tippa ut sådana mängder drabbar oss lantbrukare med en ökad viltstam i stället, säger Jakob Elg.
Tidigare under hösten fick han sin rågveteåker uppbökad av vildsvin som bara ligger några kilometer från den plats där utfodring av betor av skett.

Jägarna delar inte den uppfattningen utan menar i stället att man genom utfodringen har möjlighet att locka till sig fler flockar av gris och på så sätt få till en mycket effektivare jakt.

Ingemar Sjöberg som är viltvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län är den som ska utreda ärendet om betorna i skogen får anses som olämplig utfodring och faller inom ramen för den nya förordningen.
-Tillämpning som vi ser det är lite besvärlig, reglerna är ju inte riktigt satta än hur mycket foder man får man lägga ut för att locka till sig djur för att skjuta dom och när det blir utfodring, säger Ingemar Sjöberg i intervjun till P4 Jönköping.

Naturvårdsverket ska komma med ett förtydligande kring vad som gäller vid utfodring av klövvilt men det dröjer. Nu blir det i stället handläggarna på länsstyrelsen som behöver göra sin egen bedömning om jägarna behöver städa bort de betor som lagts ut.