Naturvårdsverket erbjuder nu jägare stöd i att bedöma det utökade blyhagelförbudet genom att tillhandahålla råd och riktlinjer för att bättre förstå omfattningen av förbudet och dess påverkan på olika områden. Genom att utgå från Lantmäteriets publika karta ”Min karta” har detta stöd utformats för att underlätta bedömningen av förbudsområden under jakter.

Sedan det första blyförbudet vid våtmarker infördes i Sverige år 2002 har ämnet varit en kontinuerlig fråga för jägare. Med det nyligen införda EU-förbudet från den 16 februari 2023 sträcker sig nu förbudsområdena längre än tidigare. För att jägare ska kunna anpassa sig till de nya kriterierna och säkerställa att de följer förbudet är det nödvändigt att förstå vilka områden som omfattas samt vilken ammunition och vilka vapen som är lämpliga.

 

−Genom att innan eller under jakten studera kartan och våra råd kan den som jagar få ett stöd. Sen är det viktigt att vara medveten om att den slutgiltiga bedömningen görs på plats då förutsättningarna i naturen kan förändras. Var uppmärksam på hur det förhåller sig med våtmarker i verkligheten, ute i terrängen. Det är de faktiska omständigheterna som avgör var förbudet gäller, säger Carl-Johan Lindström, chef för viltförvaltning på Naturvårdsverket.

 

För att erbjuda praktisk hjälp i denna bedömning har Naturvårdsverket utvecklat vägledning och rekommendationer speciellt riktade till jägare som använder hagelvapen. Deras utgångspunkt är den allmänna karttjänsten ”Min karta” som tillhandahålls av Lantmäteriet. Genom att använda denna information som grund har de skapat stöd för jägare att göra informerade beslut när de är ute i skogen.

Naturvårdsverket har vidtagit åtgärder för att göra övergången smidig för jägare genom att inte bara erbjuda kartbaserat stöd utan även andra relevanta resurser och information. Redan den 27 juli i år gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att skapa stöd för jägare i Sverige som vill få insikt i var våtmarker finns. Senast den 31 oktober ska resultatet av Naturvårdsverkets arbete rapporteras till regeringen, med målet att underlätta övergången till användning av blyfri ammunition.

Mer information finner du på Naturvårdsverkets hemsida.