På söndagsmorgonen hittades två får svårt skadade i en beteshage på Tyresta gård i anslutning till Tyresta nationalpark. Båda fåren avled senare av sina skador. Ett tredje får hittades senare dött i samma hage. 

Länsstyrelsens besiktningspersonal undersökte de tre fåren och kunde konstatera att det med största sannolikhet är en varg som ligger bakom skadorna. 

Vidare menar Länsstyrelsen att det med största sannolikhet är den sändarförsedda vargen som kommer från Norge och har rört sig på Södertörn under sommaren som attackerade fåren. Detta eftersom det inte finns något som tyder på att det finns någon annan varg i området.