Naturvårdsverket har nu offentliggjort resultatet från inventeringsperioden 2021/22. Rapporten visar från inventeringen att det finns cirka 460 vargar i Sverige. Det är en ökning från förra vintern då inventeringen visade cirka 395 vargar.

Vargstammen i Skandinavien baseras på antalet registrerade familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar, det vill säga revir med årsvalpar. Enligt den senaste inventeringen har stammen ökat jämfört med i fjol. Det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2022/22 beräknas till cirka 540 vargar, varav cirka 460 i Sverige. Däremot ligger inavelsgraden enligt Naturvårdsverket i princip på samma nivå som tidigare trots att vargstammen har ökat.

Enligt myndigheten så har ökningen varierat regionalt och lokalt mellan åren. Bland länen i mellersta Sverige är det framför allt i Värmland som man kan se en ökning av antalet familjegrupper under den senaste vintern 2021/2022. Det totala antalet revir i Värmland ökade inte i samma omfattning. En hög andel av de revirmarkerande vargparen från i fjol fick valpar denna säsong och därmed var andelen par som inte fick valpar lägre. Spridningen till södra delen av Sverige fortsätter, och nu har valpar fötts även i Skånes och Jönköpings län.

– Tillförlitliga inventeringsmetoder är en grundförutsättning för en fungerande adaptiv förvaltning av varg. Antalet vargar påverkar på vilket sätt vargstammen förvaltas. Naturvårdsverket kan delegera rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelsen, om förutsättningarna för licensjakt är uppfyllda. Vi kommer inom kort meddela om länsstyrelsernas beslutanderätt avseende licensjakt på varg, säger Carl-Johan Lindström, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.