När licensjakten vid Prästskogsreviret avslogs av både Förvaltningsrätten och sedan Kammarrätten i Sundsvall tog länsstyrelsen i Gävleborg ett nytt beslut som började gälla i måndags den 10 januari om att sex vargar i stället skulle få skjutas i reviret Skrottmyren. Beslutet överklagades av fyra olika organisationer men nu har Förvaltningsrätten i Luleå gett sitt klartecken till att licensjakten i reviret får fortsätta.

Fram till idag har tre av de sex vargarna fällts och samtliga var yngre djur vilket betyder att alfaparet fortfarande finns kvar inom reviret.