Under onsdagskvällen genomfördes en vargmanifestation på stora torget i Falun. Det var ett antal organisationer som gjort gemensam sak i att tillsammans protestera mot den rovdjurspolitik som idag bedrivs i Sverige och som får stora konsekvenser för de som lever i vargtäta områden. Totalt samlades cirka 300 deltagare för att tillsammans visa sitt missnöje mot den rådande rovdjursförvaltningen där vargstammen tillåts öka, och med syftet att få politiker att stå för sina ord och beslut där politikerna gör verkstad av riksdagsbeslutet från 2013 – ’En hållbar rovdjurspolitik’.

I riksdagsbeslutet som togs 2013 skulle vargens bevarande status ligga på 170 till 270 individer. Idag vet man att det finns mer än 450 individer där dessutom enskilda tjänstemän på Naturvårdsverket fortsätter driva en linje att ge vargstammen en möjlighet till ytterligare tillväxt. Bara i Dalarna finns idag sex revir inom länet och ytterligare 12 revir som sträcker sig över länsgränsen och som delas med andra län. I grannlänet Värmland finns 12 revir inom länet och 14 revir som Värmland delar med andra län. Siffrorna kommer från den varginventering som gjorts under 2021 – 2022 och finns redovisad på Viltskadecenter.

Om man nu vill göra ett litet ”teoretiskt mattematikexempel” på konsekvenserna av tätheten på varg så kan man utgå från storleken på skogsområdena i Värmland som uppgår till ca 1,5 miljoner ha och för Dalarna, där den motsvarande siffran är 2,2 miljoner ha. Ett vargrevir anses behöva ungefär 100 000 ha och skulle man då utgå från antalet siffror som årets varginventering kommit fram till så skulle vargfamiljerna som enbart finns inom Dalarnas län behöva 600 000 ha och om man utgår från att de län som delar revir har ett medeltal av tre län, borde Dalarnas ungefärliga del uppgå till 400 000 ha. Totalt behöver vargen cirka 1 miljon hektar för sin överlevnad i Dalarna.
Utgår man då från Värmland som med sin nuvarande vargstam så behövs 1,2 miljoner ha bara för de revirgrupper som finns inom länet och för de grupper som delas med andra län skulle siffran bli 400 000 ha vilket innebär att för att föda de varggrupper som finns inom Värmland så behöver vargen 1,6 miljoner ha.

Nu rör sig kanske inte vargen enbart inom skogsområdena men siffrorna säger ändå något om den täthet som finns i de två länen Dalarna och Värmland och de konsekvenser det innebär idag för de som måste leva med vargen kring husknuten.