april-lopande-rapport-varglaget-2017-04-03-4Enligt den inventering som just nu pågår finns det 56 vargrevir i Sverige. Det är ett preliminärt resultat grundat på revirhävddande par och familjegrupper. Totalt rör det sig om 17 revir med revirhävdande par och 39 revir med familjegrupper.

-Det finns just nu 56 vargrevir bekräftade men det sker en ständig uppdatering. I dagsläget kan man inte dra några slutsatser på huruvida licensjakten har haft någon påverkan. Den slutliga rapporten förväntas vara klar innan sommaren. Naturvårdsverket kommer att meddela vilket datum som kommer att gälla för den slutliga rapporten, säger Jens Frank SLU, till Allt om Jakt och Vapen.