Det finns ett antal sjukdomar som kan spridas från hund till människa och den typen av sjukdomar heter zoonos och de blir både fler och vanligare i Sverige

– Den zoonos vi veterinärer fruktar mest just nu är rabies, säger Monica Landström, veterinär med specialistkompetens på hundar på Ögonstenens djurklinik i Kalmar, till tidningen. Sjukdomen finns ännu inte i Sverige.

– Men det är bara en tidsfråga innan den kommer hit och då den väl finns här, är den svår att kontrollera. Anledningen till att veterinärkåren tror att rabies snart kommer att finnas här är den stora insmugglingen av hundar till Sverige.

Källa: lokaltidningen.se