Varför skjuts inte fler vildsvin? Varför äter inte fler vildsvinskött? Detta undrar såväl lantbrukare och jägare som allmänheten.

– Vi jägare jagar etiskt. För oss är tillvaratagandet av bytet helt centralt. Att fälla ett djur för att gräva ned det är inget vi gör. Så för att hålla vildsvinsstammen på en lagom nivå, måste fler äta vildsvinskött. Då ökar också intresset för oss jägare att jaga vildsvin, förklarar Christina Nilson-Dag, ansvarig för viltkött på Svenska Jägareförbundet.


Idag har en hel del människor upptäckt att viltkött är klimatsmart. Men fler skulle informeras om hur naturligt det är att äta av naturens resurser, av överskottet. För det kommer nya kultingar hela tiden. Idag fälls cirka 100 000 vildsvin i Sverige årligen. Det är precis som att plocka svamp och bär i naturen. Det kommer nya. Vi tar bara räntan av vad naturen skapar, men vi sparar kapitalet. Detta gör att vildsvinsstammen hela tiden växer.


Våra vildsvin lever fritt i skog och mark. Allt vildsvinskött som säljs är trikintestat och det är dessutom hållbart, hälsosamt och innehåller inga tillsatser som t ex antibiotika. Viltkött hamnar överst på listan i WWF:s köttguide med hänsyn till klimatpåverkan, biologisk mångfald och utan användning av kemiska bekämpningsmedel.

– Vi jägare är beredda att fälla fler vildsvin – om de landar på din tallrik, säger Christina Nilson-Dag.

Källa: jagareforbundet.se