Svenska Jägareförbundet meddelar att projektet Vildsvinshjälpen som startades 2019 kommer att läggas ner. Det var när vildsvinsskadorna blev stora som Jägareförbundet tog initiativ till projektet. Lantbrukare kunde kontakta förbundet så ordnades det fram jägare som kunde vakta grödorna. Inledningsvis fick projektet en riktigt bra start och över 2000 jägare anmälde sig som villiga att hjälpa lantbrukare att jaga vildsvin i odlade grödor. Däremot var intresset från lantbrukarna betydligt mindre och endast 30 lantbrukare hörde av sig och ville ha hjälp.

– Många jägare ville hjälpa till, men det var få lantbrukare som i slutändan ville ha hjälp. De senaste åren har det inte efterfrågats något behov till oss. Därför lägger vi ned Vildsvinshjälpen, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné på Svenska Jägareförbundet hemsida.

– Även om tanken och idén var bra blev det ingen riktig framgång. Vildsvinhjälpen tror jag har varit viktigt ur ett annat perspektiv. Dialogen mellan jägarna och bönderna har på många ställen blivit bättre. När man förstår varandras problem och utmaningar är det lättare att hitta lösningar. Behovet av dialog sattes helt enkelt på sin spets av Vildsvinshjälpen, säger Daniel Ligné. Positivt var också responsen från jägarna. Vilket stärker oss i uppfattningen att om det krävs något motsvarande i framtiden så finns engagemanget och kraften i jägarkåren.

Det register där intresserade jägare kunde anmäla sig försvinner direkt i samband med nedläggningen.