En mild vinter och god tillgång till ekollon har bidragit till att många vildsvinskultingar har överlevt, vilket har lett till att vildsvinsstammen mellan Göteborg och Kungsbacka har ökat igen. Man vet inte exakt hur många vildsvin det rör sig om, dock är det färre än rekordåret 2014 då jägare sköt många djur vilket gjorde att stammen minskade, rapporterar SVT Nyheter Väst

Under sommarmånaderna rör sig suggan och kultingarna över stora områden för att söka mat. Detta leder till att trädgårdar blir uppbökade och trafikolyckorna ökar. Jägare måste nu återigen gå in och skjuta av ett visst antal djur för att motverka att stammen ska bli allt för stor. 

– När det är en kraftig ökning och det är ett ollonår så måste vi jägare minska stammen. Då räcker det inte med att försöka göra dem skyggare, säger jägaren Torkel Norling till SVT Nyheter Väst.

Jägarna behöver samtidigt hjälp av boende i de drabbade områdena då en samverkan måste finnas för att vildsvinen inte ska etablera sig i stadsnära miljöer. 

– Vi kommer aldrig ta bort problemet helt och kommer aldrig kunna skjuta av alla vildsvin för de är en del av vår fauna. Det villaägare kan göra är att sätta upp eltråd. Det går att styra med en timer och ser vi till att djuren är nattaktiva går det att ställa in så att man slipper ha på det på dagen om man har barn till exempel, säger Norling till SVT Nyheter Väst