Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill kameraövervaka kungsörn i stora delar av Sverige, från Dalarna upp till Norrbotten. 

– I grunden har man ganska dålig kunskap om överlevnaden hos svenska kungsörnar, bland annat om hur många ungar som produceras av olika par, säger Birger Hörnfeldt, professor emeritus på SLU till P4 Norrbotten

Slutsatserna från kameraövervakningen kan få följder för myndigheternas förvaltning av den fridlysta fågeln. Forskare uppskattar att det idag finns omkring 1400 kungsörnar i Sverige och de flesta har revir i norra Sverige.