Enligt ett pressmeddelande från Svenska Jägareförbundet kommer man i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ta fram en plattform för insamling och analys av bilder från jägares viltkameror. Målsättningen är att plattformen ska kunna vara redo för att användas under 2024.

Redan 2019 gjorde Jägareförbundet och SLU en avsiktsförklaring för att tillsammans satsa på ny teknik inom viltövervakning.
– Lättnader i kameraanvändningen och den tekniska utvecklingen ger oss stora möjligheter att få ny unik kunskap om våra vilda djur som också kan användas inom förvaltningen. Att samtidigt skapa en plattform som utgår från användarna kommer skapa ett stort mervärde för våra medlemmar, säger Lennart Johannesson ledamot i förbundsstyrelsen och ansvarig för bland annat digital utveckling.

Som ansvarig på Svenska Jägareförbundet med att ta fram ”Viltbild” är Filip Ånöstam.
– Vi har många tankar och idéer på funktionaliteter i plattformen för att underlätta användningen av viltkameror och få bilderna att hamna i ett större sammanhang, det kan till exempel handla om artificiell intelligens och smarta återkopplingar till användaren. Nu gäller det bara att få allt på plats, säger Filip Ånöstam.

Viltbild kan möjliggöra att det blir lättare att snabbt sätta in olika åtgärder vid utbrott av viltsjukdomar men även för att kunna observera eventuella invasiva arter samt att förbättra rovdjursinventeringen. Men Viltbild kommer även kunna underlätta förvaltningen av annat vilt.

– Plattformen kommer ge helt nya möjligheter att övervaka förändringar i stammarna av exempelvis vildsvin och kronvilt säger Fredrik Widemo, en av viltforskarna på SLU som kommer arbeta inom projektet. Detta är något som i princip efterfrågas av alla aktörer idag.