Apportering – börja med den unga hunden

Hundträning apportering rävapport
För att ha en apportör som fungerar i alla situationer krävs det att man tränar apportering metodiskt och målmedvetet.

Denna artikel finns även på film!

I Jaktförordningen §17 krävs det att apporterande hundar ska finnas med vid jakt på duvor, ­änder och gäss. I Jaktlagen (1987:259) §28 står att ”Om vilt har skadats vid jakt, skall jägaren snarast vidta de åt­gärder som behövs för att ­djuret skall kunna uppspåras och avlivas”.

Med utgångspunkt från det som finns skrivet i de lagar som reglerar jakten i Sverige blir ansvaret på varje aktiv jägare att de hundar som används ­under jakt, har den nödvändiga utbildningen som krävs för att jakten ska ske på ett etiskt korrekt sätt. Vid jakt på fågel och/eller möjligen annat småvilt är det viktigt att de apporterande hundarna systematiskt har fått utbildning och träning i att snabbt kunna återfinna det skjutna viltet oavsett om det sker genom sök på land eller vatten eller vid uppspårande.

ANNONS

Text & Foto: Kenth och Anette Gustafsson

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn