+ DETTA ÄR EN PREMIUMARTIKEL
Logga in eller teckna en prenumeration här för att läsa hela artikeln.
Är du redan inloggad kan du prova ladda om sidan.

Genom ett ambitiöst arbete som pågår inom specialklubbarna arbetar man för att förbättra rashundarnas standard. Det gör även att specialklubbarna har utarbetat olika krav på föräldradjuren och utifrån de kraven vill man bibehålla men även utveckla de jaktliga egenskaperna, exteriören och arbeta för att avla bort olika hälsoproblem som kan uppstå inom raserna. Ett av avelsmålen är oftast att föräldradjuren bör, eller i vissa specialklubbar ska, vara meriterade på jaktprov. Genom jaktproven får man i avelsarbetet en enhetlig bedömning av jaktegenskaperna som varje ras representerar.

När man då som första jakthundsköpare väl bestämt sig för vilken ras man vill ha kan det vara att föredra att hitta en uppfödare som i sin kommande valpkull har föräldradjur som är meriterade utifrån varje specialklubbs rekommendationer.

Text & Foto: Anette & Kenth Gustafsson