Förbered apportören inför kommande jakt

apporterande hund
Målet med det fria apportsöket är att ha en hund som snabbt och effektivt kan hämta in vilt som fälls vid jakt.

Det här reportaget finns även på film!

I tidigare avsnitt av Hundskolan har vi redogjort för det inledande arbetet med apportering, både när det gäller lek- och spontanapportering och lydnadsapportering. När hunden väl är klar i grunderna kring apportering är det även dags att arbeta vidare med sök- spår- och vatten­arbete vilket de flesta jakthundsraserna inom grupperna stötande-, stående- och apporterande fågelhundar bör kunna behärska för att jakten ska hålla en hög etisk nivå.

När hunden klarar kontrollerade avlämningar, när den lugnt kan sitta kvar på anvisad plats fast du lämnar den, och när du vet att inkallningen fungerar och på vilka avstånd dessutom, så kan det vara dags att börja med sökövningar, förslagsvis på ett mindre fält eller gräsmatta. Önskvärt är att markunderlaget inte täcker apporterna.

ANNONS

Text & foto: Anette & Kenth Gustafsson

LÄMNA ETT SVAR

Var vänlig fyll i din kommentar
Var vänlig ange ditt namn