+ DETTA ÄR EN PREMIUMARTIKEL
Logga in eller teckna en prenumeration här för att läsa hela artikeln.
Är du redan inloggad kan du prova ladda om sidan.

Detta reportage finns även på film!

Att ha en pålitlig apportör innebär att du har en hund som apporterar när du vill och att den apporterar vad du vill. Den apporterar på ditt kommando och under din kontroll. I förra numret av Hundskolan, redogjorde jag för valpen och den unga hundens första steg till att bli en fungerande apportör. I artikeln visade jag på hur man ska nyttja de flesta valpar och unga hundars lust att bära och genom att ta vara på denna förmåga påbörja den utbildning som är nödvändig för att man ska få en väl fungerande apportör.

Eftersom målet är att hunden säkert ska kunna hämta in fällt eller skadeskjutet vilt i alla tänkbara jaktliga situationer och miljöer, måste vi höja kravet på hundens apporteringsförmåga, så att själva apporteringen sker under helt kontrollerade former. Man går från lek- och spontan­apportering till lydnadsapportering och det gör även att man kan öka möjlighet att ­kunna ställa krav och dessutom ­kunna korrige­ra mer ­precist, utan att hunden för den skull upplever apporte­ring som obehaglig.

Text & foto: Anette & Kenth Gustafsson