+ DETTA ÄR EN PREMIUMARTIKEL
Logga in eller teckna en prenumeration här för att läsa hela artikeln.
Är du redan inloggad kan du prova ladda om sidan.

Den här artikeln finns även som film!

I nummer 9 i Allt om Jakt & Vapen 2017 berörde jag stannakommandot i mer allmänna ordalag. I det här numret kommer jag att mer belysa vikt­en av ett ovillkorligt stannakommando för våra fågelhundar och då i första hand för den stående fågelhunden. Men även för de stötande fågel­hundarna, alltså våra olika jaktspanielsraser, är ett ovillkorligt stannakommando en nödvändighet.

När det gäller stannakommandot vid jakt med den stående fågelhunden så är det, det kommando jag lägger ner mest arbete på, ställer högst krav på och är mest konsekvent och noggrann med, förutom då inkallningskommandot som jag anser vara precis lika viktigt. Inget av dessa två kommandon kan jag ge det minsta avkall på eftersom det i väldigt hög grad är kopplat till hundens säkerhet. I samband med att fågel går upp i närheten av hunden måste den därför bli kvar på plats där ­fågeln går upp för att den inte ska riskera att hamna i skottlinjen.

Text & foto: Anette & Kenth Gustafsson