+ DETTA ÄR EN PREMIUMARTIKEL
Logga in eller teckna en prenumeration här för att läsa hela artikeln.
Är du redan inloggad kan du prova ladda om sidan.

Algblomning är ett fenomen som förekommer i alla typer av vatten och inträffar när plankton­alger under kort tid växer snabbt och bildar stora populationer. Vissa alger kan vara giftiga och den vanligaste giftalgen är den blågröna algen. En hund som badar i eller dricker ur en sjö med alg­blomning kan bli allvarligt sjuk och i värsta fall livshotande.

Algblomning är i grunden ett naturligt fenomen som orsakas av att plankton massförökar sig. Algblomning kan förekomma i alla typer av vatten, såväl havsvatten som sjöar och vattendrag och kan ske under hela året men är vanligast under högsommar och höst. Starkt solljus, värme och lugnt väder är goda förutsättningar för algblomning eftersom solljuset krävs för blomningen och lugnt vatten gör att det inte blandas runt så mycket. Eftersom solljus är en förutsättning är blomning vanligast vid vattenytan. Blomningarna kan vara mycket kortvariga och vara över på några dagar eller hålla i sig i flera veckor beroende på väder och vind.

Text: Emma Lindblad-Åström,
Klinikveterinär Anicura Västra Djursjukhuset i Göteborg. Specialist i hundens och kattens sjukdomar.