+ DETTA ÄR EN PREMIUMARTIKEL
Logga in eller teckna en prenumeration här för att läsa hela artikeln.
Är du redan inloggad kan du prova ladda om sidan.

När jakten har varit lyckad och viltet är bärgat förvandlas det plötsligt till livsmedel, och bör ­behandlas därefter. Viltköttet är en fantastisk resurs som vi ska sträva efter att ta tillvara på bästa sätt. Vi försöker i två delar ta er igenom process­en steg för steg, vi börjar med passning och ­flåning för att i del två behandla styckningen. Styckning av vilt går vi igenom steg för steg i nästa artikel.

Efter ett lyckat jaktreportage passade vi på att fota och filma när undertecknad passar och flår ett vildsvin. Det ska poängteras att det finns många olika tekniker och tillvägagångssätt för detta, det ena behöver inte vara mer rätt än det andra. Vilken metod man väljer beror också på en rad faktorer, till exempel under vilka förhållanden slakten sker, vilka lokaler och hjälpmedel man har tillgång till och så vidare. I det här fallet hade vi möjlighet att frakta hem vildsvinet helt till slakteriet. Om det låter sig göras är det alltid att föredra, möjligheten att passa viltet hängande, med god belysning och tillgång till rent och friskt vatten, gör det möjligt att hålla hygienen så bra som är möjligt. Dessutom riskerar man inte att slaktkroppen förorenas under transporten till slakteriet.

Text: Anders Dahlgren
Foto: Johan Olsson

Stort tack till våra sponsorer!