Som Allt om Jakt & Vapen kunde berätta under måndagen så hade en man i Sörbyn i Bollnäs kommun blivit attackerad av en varg under lördagskvällen i samband med att han kvällsrastade sin hund. Eftersom vargen under en längre tid visat ett oskyggt beteende och befunnit sig runt olika gårdar i området kring Ovansjö och Bollnäs fattade Länsstyrelsen i Gävleborg på måndagseftermiddag ett beslut att skyddsjakt skulle genomföras.

I sitt beslut skriver Länsstyrelsen ”Länsstyrelsen bedömer att vargen som rör sig i området uppvisar ett oönskat beteende då den söker sig till områden där människor ofta vistas. Om vargen får fortsätta att tillvänjas i området finns det stor risk att den kan orsaka allvarlig skada mot människor och tama djur. Skrämsel är en åtgärd som konstateras svår att få till effektivt när det kommer till en varg som har ett liknande rörelsemönster. Boenden har ändå försökt skrämma vargen utan resultat. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det saknas andra lämpliga lösningar och ansökan om skyddsjakt ska därmed beviljas”.

Enligt Svensk Jakt så inleddes skyddsjakten efter det att beslutet tagits. Vargen hade då under dagen varit synlig vid två tillfällen vid en gård. Flera jägare kunde då sätta sig på olika vakplatser och senare under tidig kväll kunde vargen skjutas i en hästhage.

Vargen var en tik som vägde 32,5 kg