Duvpest konstaterades nyligen hos stadsduvor i Örebro. Duvorna skickades in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) efter att man noterat ett flertal döda och sjuka duvor i området. 

Provresultatet visar att viruset är av den variant som vi har hittat bland duvor i Sverige sedan 2003. Viruset orsakar även den mycket smittsamma sjukdomen newcastlesjuka som drabbat svenska tamfjäderfä vid ett flertal tillfällen och senast i oktober 2018. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda smittskyddsrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom, säger Matilda Nilsson Jordbruksverket.

– Vi vet av tidigare erfarenhet att risken för spridning av newcastlesjuka är högre under hösten och vintern eftersom virus överlever längre i miljön och sprids lättare mellan fåglar. Detta gäller även för fågelinfluensa. Under de kommande månaderna är det därför särskilt viktigt att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks med väl fungerande smittskyddsrutiner, säger Karl Ståhl på SVA.

Mer information

Om newcastlesjuka
Om förebyggande åtgärder mot fågelinfluensa
Om dina djur drabbas av newcastlesjuka
Information för djurägare hur man skyddar sina fåglar mot smitta (SVA)

Källa: Jordbruksverket.